ruby-dev 2004-01

271 messages in 66 threads

  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-01 02:54
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-02 07:22
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-02 07:25
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-02 11:04
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-02 11:14
  2.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-02 14:03 Dir.glob とShjift_JIS について
  3.   Takahiro Kambe <taca@ba...net> 01-02 15:28 Dir.glob とShjift_JIS について
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-02 16:00
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-02 16:30
  2.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-03 02:03 Dir.glob とShjift_JIS について
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-03 02:13
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-04 03:22
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-04 03:23
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-04 05:57
  1.   Minero Aoki <aamine@lo...net> 01-04 20:05
  1.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-05 03:34
  1.   missing
  2.   K.Sasada <ko1@na...jp> 01-05 19:52
  3.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-06 00:59
  4.   nobu.nakada@ni...jp 01-06 02:40
  5.   missing
  6.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-06 05:40
  7.   K.Sasada <ko1@na...jp> 01-11 11:28
  8.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-06 13:13 module_function for inherited method
  9.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-06 15:15 can't require
  10.   IWATSUKI Hiroyuki <don@na...jp> 01-06 17:06
  11.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-07 01:58
  12.   IWATSUKI Hiroyuki <don@na...jp> 01-07 03:29
  13.   nobu.nakada@ni...jp 01-07 03:39
  14.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-07 06:42
  15.   nobu.nakada@ni...jp 01-07 07:06
  16.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-07 08:52
  17.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-07 09:08
  18.   Tietew <tietew-ml-ruby-dev@ti...net> 01-07 09:21
  19.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-07 09:39
  20.   Tietew <tietew-ml-ruby-dev@ti...net> 01-07 09:10
  21.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-07 09:18
  22.   nobu.nakada@ni...jp 01-07 10:46
  23.   IWATSUKI Hiroyuki <don@na...jp> 01-07 19:50
  24.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-07 07:04 can't require
  25.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-07 11:13 can't require
  26.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-07 11:28
  27.   nobu.nakada@ni...jp 01-07 12:27
  28.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-07 12:57
  29.   nobu.nakada@ni...jp 01-07 15:13
  30.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-08 03:50
  31.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-08 04:49
  32.   nobu.nakada@ni...jp 01-08 09:30
  33.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-08 10:41
  34.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-09 11:07
  35.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-10 01:18
  36.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-10 01:34
  37.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-10 04:20
  38.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-11 13:59
  39.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-20 03:16
  40.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-22 08:50
  41.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-22 09:07
  42.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-22 09:20
  43.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-24 13:44
  44.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-25 07:02
  45.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-25 07:21
  46.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-25 12:41
  47.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-25 13:42
  48.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-25 14:08
  49.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-25 23:05
  50.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-26 05:05
  51.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-26 06:43
  52.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 04:45
  53.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-27 04:56
  54.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 05:15
  55.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 05:17
  56.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 05:18
  57.   nobu.nakada@ni...jp 01-27 05:22
  58.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 06:01
  59.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 06:06
  60.   nobu.nakada@ni...jp 01-27 06:16
  61.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 06:29
  62.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 07:14
  63.   Tietew <tietew-ml-ruby-dev@ti...net> 01-27 06:16
  64.   nobu.nakada@ni...jp 01-27 05:13
  65.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 12:04
  66.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 13:19
  67.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 13:55
  68.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-27 13:56
  69.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-28 01:59
  70.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 03:00
  71.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-28 03:30
  72.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 03:53
  73.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-28 06:02
  74.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-28 06:13
  75.   nobu.nakada@ni...jp 01-28 06:37 Dir.glob (can't require)
  76.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-10 13:42 Dir#inspect
  77.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-11 13:57
  78.   nobu.nakada@ni...jp 01-11 14:50
  79.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-11 15:22
  80.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-12 13:37 line number difference between f { ... } and f() { ... }
  81.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-16 04:37 empty proc equality
  82.   nobu.nakada@ni...jp 01-16 05:41
  83.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-16 04:46 marshaling a class which is defined under singleton class
  84.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-16 04:52
  85.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-16 05:45 empty proc equality
  86.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-16 07:21
  87.   nobu.nakada@ni...jp 01-16 07:54
  88.   akira yamada / =?ISO-2022-JP?B?GyRCJGQkXiRAJCIkLSRpGyhC?= <akira@ru...org> 02-06 09:24
  89.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-16 14:44 empty proc equality
  90.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-17 14:20 marshaling a nameerror.
  91.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-18 07:56 (Time.at(1.1) - 0.2).usec
  92.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-19 19:45 marshaling a object which have singleton class which have singleton method
  93.   nobu.nakada@ni...jp 01-20 06:32
  94.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-26 16:53 output directory for extensions
  95.   nobu.nakada@ni...jp 01-27 04:05
  96.   nobu.nakada@ni...jp 01-28 04:25
  97.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 07:55
  98.   NAKAMURA, Hiroshi <nakahiro@sa...jp> 01-28 08:10
  99.   Minero Aoki <aamine@lo...net> 01-28 09:42
  100.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 14:35
  101.   nobu.nakada@ni...jp 01-28 14:40
  102.   NAKAMURA, Hiroshi <nakahiro@sa...jp> 01-29 01:13
  103.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 07:54 Dir.glob (can't require)
  104.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-28 09:08
  105.   nobu.nakada@ni...jp 01-28 09:58
  106.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-28 10:33
  107.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-28 10:51
  108.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 14:34
  109.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 06:04
  110.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 06:05
  111.   nobu.nakada@ni...jp 01-29 06:12
  112.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 06:26
  113.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 09:55
  114.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 10:22
  115.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-29 11:53
  116.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 13:07
  117.   not archived
  118.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 13:13
  119.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 13:12
  120.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 02-01 02:32
  121.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 02-01 06:07
  122.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 02-01 10:05
  123.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-29 13:37
  124.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-29 13:59
  125.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-29 14:39
  126.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-30 02:41
  127.   H.Yamamoto <ocean@m2...jp> 01-30 10:14
  128.   WATANABE Hirofumi <eban@os...jp> 01-28 16:19 output directory for extensions
  129.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-29 13:39 $: trick in test/*
  130.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-30 12:27 relative load/require ($: trick in test/*)
  131.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-30 14:14
  132.   take_tk <ggb03124@ni...jp> 01-30 15:28 avoid duplicate load/require in Win32
  133.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-30 16:26
  134.   Kazuhiro NISHIYAMA <zn@mb...com> 01-30 17:06
  135.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-30 17:14
  136.   Kazuhiro NISHIYAMA <zn@mb...com> 01-30 17:29
  137.   take_tk <ggb03124@ni...jp> 01-30 19:17
  138.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-31 09:54
  139.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-31 05:03
  140.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-31 13:36
  141.   K.Sasada <ko1@na...jp> 01-11 11:43
  142.   nobu.nakada@ni...jp 01-11 12:33
  143.   K.Sasada <ko1@na...jp> 01-11 12:43
  144.   nobu.nakada@ni...jp 01-11 13:20
  145.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-13 05:57 case without condition expr and else clause
  146.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-13 05:58 modify of rb_class_of
  147.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-27 16:49 call with huge number of arguments
  1.   nobu.nakada@ni...jp 01-06 10:59
  1.   IWATSUKI Hiroyuki <don@na...jp> 01-06 14:27
  2.   nobu.nakada@ni...jp 01-06 14:55
  1.   missing
  2.   U.Nakamura <usa@os...jp> 01-07 00:19
  3.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-07 01:49
  4.   U.Nakamura <usa@os...jp> 01-07 02:03
  5.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-07 02:09
  6.   U.Nakamura <usa@os...jp> 01-07 02:40
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-07 05:48
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-07 06:05
  2.   Takahiro Kambe <taca@ba...net> 01-07 06:10
  3.   Minero Aoki <aamine@lo...net> 01-07 11:44
  1.   kkosako@so...jp 01-09 09:21
  2.   missing
  3.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-09 13:54
  4.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-14 07:53 /a{,n}/
  5.   kkosako@so...jp 01-19 03:59
  6.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-19 06:33
  7.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-19 08:14
  1.   Kazuhiro NISHIYAMA <zn@mb...com> 01-09 10:25
  1.   K.Kosako <kosako@so...jp> 01-10 05:38
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-10 08:23
  1.   nobu.nakada@ni...jp 01-10 10:06
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-12 12:10
  2.   nobu.nakada@ni...jp 01-12 13:21
  1.   K.Sasada <ko1@na...jp> 01-13 04:10
  1.   K.Sasada <ko1@na...jp> 01-13 04:17
  1.   kkosako@so...jp 01-14 03:25
  1.   NAKAMURA, Hiroshi <nakahiro@sa...jp> 01-14 09:34
  1.   akira yamada <akira@ar...org> 01-14 15:12
  2.   Hidetoshi NAGAI <nagai@ai...jp> 01-14 15:54
  3.   akira yamada / =?ISO-2022-JP?B?GyRCJGQkXiRAJCIkLSRpGyhC?= <akira@ru...org> 01-14 16:38
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-15 17:19
  2.   nobu.nakada@ni...jp 01-16 02:56
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-15 17:23
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-17 23:50
  3.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-18 06:42
  4.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-18 06:58
  5.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-18 14:34
  6.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-18 23:02
  7.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-19 14:44
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-15 17:28
  2.   nobu.nakada@ni...jp 01-16 02:17
  3.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-16 02:35
  4.   nobu.nakada@ni...jp 01-16 03:02
  5.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-16 04:04
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-17 05:19
  2.   nobu.nakada@ni...jp 01-17 09:14
  3.   nobu.nakada@ni...jp 01-17 10:36
  1.   siena@fa...jp (Siena. / SHINAGAWA, Norihide) 01-17 18:21
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-17 23:13
  3.   siena@fa...jp (Siena. / SHINAGAWA, Norihide) 01-18 04:32
  4.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-18 14:32
  5.   siena@fa...jp (Siena. / SHINAGAWA, Norihide) 01-21 06:19
  6.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-23 14:29
  7.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 04-06 07:42
  1.   siena@fa...jp (Siena. / SHINAGAWA, Norihide) 01-17 18:51
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-18 06:46
  2.   nobu.nakada@ni...jp 01-18 07:28
  3.   nobu.nakada@ni...jp 01-18 07:42
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-18 14:37
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-19 01:55
  3.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-19 14:57
  4.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-19 17:40
  5.   nobu.nakada@ni...jp 01-19 19:00
  1.   Tietew <tietew-ml-ruby-dev@ti...net> 01-19 01:57
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-19 16:18
  3.   Tietew <tietew-ml-ruby-dev@ti...net> 01-20 02:31
  4.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-20 03:47
  5.   akira yamada / =?ISO-2022-JP?B?GyRCJGQkXiRAJCIkLSRpGyhC?= <akira@ru...org> 02-06 07:08
  6.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 02-06 07:28
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-19 14:31
  2.   nobu.nakada@ni...jp 01-19 14:57
  1.   akira yamada <akira@ar...org> 01-19 18:44
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-19 19:53
  3.   akira yamada / =?ISO-2022-JP?B?GyRCJGQkXiRAJCIkLSRpGyhC?= <akira@ru...org> 01-20 03:31
  4.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-20 04:57
  5.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-20 05:02
  6.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-20 05:31
  7.   akira yamada / =?ISO-2022-JP?B?GyRCJGQkXiRAJCIkLSRpGyhC?= <akira@ru...org> 01-20 06:45
  8.   akira yamada / =?ISO-2022-JP?B?GyRCJGQkXiRAJCIkLSRpGyhC?= <akira@ru...org> 01-20 09:53
  9.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-20 10:29
  1.   Minero Aoki <aamine@lo...net> 01-20 04:04
  2.   WATANABE Hirofumi <eban@os...jp> 01-20 04:20
  3.   missing
  4.   Minero Aoki <aamine@lo...net> 01-21 19:11
  5.   siena@fa...jp (Siena. / SHINAGAWA, Norihide) 01-22 09:44 mblen() (was:patches for i386-os2-emx)
  6.   WATANABE Hirofumi <eban@os...jp> 01-22 10:34
  7.   siena@fa...jp (Siena. / SHINAGAWA, Norihide) 01-22 09:44 make install-doc
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-21 06:20
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-22 15:48
  1.   siena@fa...jp (Siena. / SHINAGAWA, Norihide) 01-21 07:42
  2.   WATANABE Hirofumi <eban@os...jp> 01-22 06:48
  1.   NAKAMURA, Hiroshi <nakahiro@sa...jp> 01-22 07:12
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-25 14:01
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-26 02:55
  1.   Tanaka Akira <akr@m1...org> 01-26 04:13
  1.   nobu.nakada@ni...jp 01-26 09:58
  1.   missing
  2.   U.Nakamura <usa@os...jp> 01-26 15:02
  3.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-26 15:23
  1.   Kawaji, Shinya <kawaji@ho...com> 01-26 16:35
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-26 16:54
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-26 23:23
  2.   Kawaji, Shinya <kawaji@ho...com> 01-27 15:09 次期リリ ースでの新規添付ライブラ リ
  3.   missing
  4.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-27 15:52 次期リリ ースでの新規添付ライブラ リ
  5.   Kouhei Sutou <kou@co...org> 01-28 02:03 次期リリ ースでの新規添付ライブラ リ
  6.   ȤߤޤҤ <tommy@tm...org> 01-28 13:52 次期リリ ースでの新規添付ライブラ リ
  7.   Kazuhiro NISHIYAMA <zn@mb...com> 01-27 17:02 次期リリ ースでの新規添付ライブラ リ
  8.   Hidetoshi NAGAI <nagai@ai...jp> 01-28 02:21 次期リリ ースでの新規添付ライブラ リ
  9.   GOTOU Yuuzou <gotoyuzo@no...org> 01-28 03:01 次期リリ ースでの新規添付ライブラ リ
  1.   Kazuhiro NISHIYAMA <zn@mb...com> 01-27 03:39
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-27 05:11
  3.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-27 05:49
  1.   Tietew <tietew-ml-ruby-dev@ti...net> 01-27 13:02
  1.   missing
  2.   WATANABE Hirofumi <eban@os...jp> 01-27 13:37
  3.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-27 13:59
  1.   K.Sasada <ko1@na...jp> 01-27 14:59
  1.   keiju@is...com (=?ISO-2022-JP?B?GyRCQFBETTc9PHkbKEI=?=) 01-27 17:43
  1.   missing
  2.   missing
  3.   NAKAMURA, Hiroshi <nakahiro@sa...jp> 01-28 02:57
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 03:02
  2.   Toshiro Kuwabara <toshirok@yb...jp> 01-29 13:26 次期リリ ースでの新規添付ライブラ リ
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 03:26
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 03:28
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 03:40
  1.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 14:37
  1.   Kouhei Sutou <kou@co...org> 01-28 16:06
  2.   matz@ru...org (Yukihiro Matsumoto) 01-28 16:14
  3.   nobu.nakada@ni...jp 01-28 23:21
  4.   NAKAMURA, Hiroshi <nakahiro@sa...jp> 01-29 01:35
  1.   NAKAMURA, Hiroshi <nakahiro@sa...jp> 01-29 06:10
  1.   keiju@is...com (=?ISO-2022-JP?B?GyRCQFBETTc9PHkbKEI=?=) 01-30 09:29